Onze visie verbindt verschillende domeinen vanuit gezondheid en sociale cohesie met elkaar. Kwaliteit van bewegen en gezondheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Binnen onze visie staat het Athletic Skills Model (ASM) centraal: een nieuwe manier van denken over bewegen voor de top- en breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Het ASM is onderbouwd door wetenschap en praktijk.

Het ASM fungeert als kapstok om de verschillende domeinen met elkaar te verbinden. Door het verbinden van deze domeinen wordt er naar oplossingen voor gemeentelijke uitdagingen en opgaven gestreefd. Met deze visie willen we sportverenigingen, scholen, sportbonden, gemeenten en gezondheidsinstellingen helpen met een gestructureerde aanpak voor een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl voor jong en oud, elite en amateur, valide en minder valide.

Deze visie is tevens visueel uitgewerkt in een flyer.

Bekijk de flyer

Presentatie Skills Garden:

Bekijk de presentatie

Presentatie AKT:

Bekijk de presentatie