Bouw van nieuw beweegvriendelijke accommodatie in Haagse Schilderswijk gestart

De contouren van de kleurrijke Skills Garden van de Haagse Sporttuin in de Schilderswijk Den Haag worden duidelijk zichtbaar. Op 1 december legde wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte, dhr Bredemeijer, de bekende ‘eerste steen’ van dit bijzondere project en de bouw is inmiddels in volle gang. Het doel is om in februari van het nieuwe jaar de unieke locatie te openen voor bewoners en gebruikers, waarna wekelijks honderden kinderen, jongeren en volwassenen uit de wijk veelzijdig kunnen sporten, spelen en bewegen vanuit het Athletic Skills Model en de Schijf van 10!.

De geschiedenis van de Haagse Sporttuin Schilderswijk in Den Haag (onderdeel van De Haagse Scholen, de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag) gaat enkele decennia terug. De van oorsprong dienstdoende schooltuin met diverse moestuintjes die door de leerlingen van de naast gelegen school werden onderhouden, kwam in 2005 te vervallen. Daarmee werd het nieuwe initiatief om de jeugd van de wijk in beweging te brengen geboren. Na 15 jaar was deze beweegplek toe aan renovatie. Sebastiaan Nederhoed is coördinator van de Haagse Sporttuin Schilderswijk en greep deze kans om nog meer potentieel uit de sporttuin te halen. Onder de verschillende voorstellen en inspirerende voorbeelden ontstond de wens voor een eigen Skills Garden. In Vincent Melotte van de afdeling Sportvoorzieningen en Pjotr Behrtel van Sportbeleid en Activering van de gemeente Den Haag vond Nederhoed zijn medestanders. 

“In de Schilderswijk is het gezellig en er gebeuren zo veel mooie dingen. Dat wordt helaas minder vaak benoemd in de media.”
- Sebastiaan Nederhoed

“Als je de Schilderwijk op internet opzoekt zie je vooral een hoop negativiteit. Dat is inmiddels door de jaren heen heel anders geworden. In de Schilderswijk is het gezellig en er gebeuren zo veel mooie dingen. Dat wordt helaas minder vaak benoemd in de media”, aldus Sebastiaan Nederhoed. De exploitatie van de Skills Garden is in handen van de Haagse Sporttuin Schilderswijk. Met de nieuwe Skills Garden hoopt de van oorsprong als gymdocent opgeleide coördinator daar nog een schep bovenop te doen. 

Vanaf de balkons van de omliggende huizen is het kleurrijke speelveld al zichtbaar. Foto: Sebastiaan Nederhoed

“Na schooltijd bieden zestien verenigingen uit Den Haag hier lessen aan, waarvoor kinderen van zeven verschillende scholen zich kunnen inschrijven. Dat aanbod is nodig, want er zijn bijna geen sportverenigingen in de Schilderswijk gevestigd en volgens het CBS is het een van de armste wijken van Nederland.” Daarnaast biedt het een prachtige locatie voor buitengymlessen tijdens de warme zomermaanden en wordt hier structureel ook de pauze-sport verzorgd. En dat is nog niet alles, want het wordt volgens Nederhoed echt een inclusieve plek in de wijk. “In de avond komt hier ‘Sport voor meiden’, die naast voorlichting in de school ook gezamenlijk komen sporten. Er komen groepjes volwassenen voetballen, moeders uit de wijk krijgen hier hun fietslessen en met de jongeren in de wijk bouwen we aan een netwerk om gezamenlijk op deze locatie te bootcampen.”

Skills Garden is een concept voor het ontwerp en inrichting van een beweegvriendelijke openbare ruimte om samen of alleen veelzijdig te sporten, spelen en bewegen. Om elkaar te ontmoeten, voor meer sociale cohesie, participatie en om te groeien. Met de toepassing van praktische en wetenschappelijke inzichten op het gebied van bewegen en ontwerp van omgeving biedt het een uitdagende plek vol kleurrijke velden, heuvels en toestellen om van jong tot oud in beweging te komen en te blijven. Het ontwerp en de aanbesteding van de Skills Garden is gedaan door de Athletic Skills Company en Kragten en is in zijn geheel financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag afdeling Sport, Fonds 1818 en De Haagse Scholen

Deel dit bericht