Privacyverklaring

Wij waarderen ieders privacy en informeren je middels onze privacyverklaringen over welke gegevens wij van u verwerken, waarom en hoe wij hier mee om gaan. U heeft altijd de gelegenheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.