Onze visie

"Een leven lang samen en met plezier kunnen sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte"

#DesignedbyASM

Veelzijdig bewegen in de openbare ruimte is gezond, uitdagend en bovenal leuk om te doen! Dat doe je het liefst in een omgeving die onderdeel is van wonen, werken en vrije tijd en waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Dat is waar de Skills Garden over gaat. De onderliggende visie achter het concept Skills Garden is het Athletic Skills Model (ASM). 

– Skills Garden Almere Haven

"Een Skills Garden zorgt voor meer inclusie"

De Skills Garden is geschikt voor veel doelgroepen om georganiseerd en ongeorganiseerd te sporten, spelen en te bewegen. Voor mensen met en zonder beperking, jeugd, adolescenten, volwassenen en senioren die georganiseerd of ongeorganiseerd bewegen: echt iedereen kan terecht in een Skills Garden! Dat geldt ook voor het onderwijs, de sportverenigingen, de bootcamp, de brandweer, de politie, de gezondheidscentra, de buurtsportcoaches en mantelzorgers kunnen hier terecht om hun trainingen of beweegprogramma’s uit te voeren. De Skills Garden is een geïntegreerde omgeving voor iedereen!

"De Skills Garden maken we samen"

Een Skills Garden vraagt om maatwerk. We geloven er daarbij in dat de openbare ruimte het best tot zijn recht komt, als deze aansluit bij de wensen en behoeftes van de gebruikers. We gaan daarom altijd samen met de opdrachtgever en stakeholders aan de slag om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen plan. Gedurende het proces blijven we voortdurend in gesprek met bewoners en omliggende beweegaanbieders, zodat we samen het optimale resultaat bereiken. Met inspiratie-sessies, tekendagen en activatieworkshops zorgen we voor draagvlak en een plek waar iedereen trots op is!

De Nederlandse visie op bewegen

Het ASM is een wetenschappelijk en praktisch onderbouwde manier van denken over bewegen, waarbij veelzijdig bewegen, fitheid en gezondheid centraal staat. Dit in Nederland ontwikkelde beweegmodel is in 2012 gepubliceerd in een Nederlandstalig boek en krijgt nationaal en internationaal veel waardering en erkenning. Elke Skills Garden wordt door de experts met zorg getoetst aan de principes van het ASM, waardoor de nieuwste en belangrijkste (wetenschappelijke) inzichten over bewegen altijd worden toegepast. 

Video afspelen

De Schijf van 10!

Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10!TM die bestaat uit tien grondvormen van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling voor iedereen. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! geeft inzicht in ons beweeggedrag en biedt een structuur voor beweegprogramma’s. De Schijf van 10! is universeel toepasbaar voor alle vormen van bewegen en kan daarmee een gemeenschappelijke taal zijn voor samenwerking tussen alle beweegprofessionals. De Schijf van 10! dient daarom als basis voor elke Skills Garden.