"Een leven lang samen en met plezier kunnen sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte"

#DesignedbyASM

 Veelzijdig bewegen in de openbare ruimte is gezond, uitdagend en bovenal leuk om te doen! Dat doe je het liefst in een omgeving die onderdeel is van wonen, werken en vrije tijd en waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Dat is waar de Skills Garden over gaat. De visie achter het concept Skills Garden is het Athletic Skills Model (ASM): een nieuwe kijk op bewegen met de Schijf van 10!.

– Skills Garden Almere Haven

"Een Skills Garden zorgt voor meer inclusie en cohesie in de wijk"

De Skills Garden is geschikt voor veel doelgroepen om georganiseerd en ongeorganiseerd te kunnen sporten, spelen en bewegen. Voor mensen met en zonder beperking, jeugd, adolescenten, volwassenen en senioren: echt iedereen kan terecht op een Skills Garden! Dat geldt voor het onderwijs, de locale of regionale sportverenigingen, de bootcamp, de brandweer, de politie, de gezondheidscentra, de buurtsportcoaches en mantelzorgers kunnen hier terecht om hun trainingen of beweegprogramma’s uit te voeren.

In het ontwerp van een Skills Garden maken we waar mogelijk gebruik van de aanwezige voorzieningen en mogelijkheden in de omgeving. Op deze manier ontstaat er een uitdagend netwerk van faciliteiten om te bewegen, sporten, spelen en elkaar te ontmoeten.

Wist je dat?

9 van de 10 speelplekken in Nederland niet toegankelijk zijn voor bewegers met een beperking?

Het lijkt haast ondenkbaar, maar in het ontwerp en inrichting van speelplekken wordt vaak nog onvoldoende rekening gehouden met toegankelijkheid en bereikbaarheid voor bewegers met een beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan te hoge drempels voor bewegers in een rolstoel of te weinig visuele aanleidingen voor bewegers met een visuele beperking. In onze ontwerpen houden we altijd zo veel mogelijk rekening met de beschikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik voor elke beweger.

Veel sport en speelplekken in Nederland leeg komen te staan zodra de bewonerspopulatie veranderd?

Het Mulierinstituur onderzocht sport- en speelgelegenheden in Nederland en kwam tot de conclusie dat veel openbare sport-, speel- en beweegvoorzieningen vaak gericht zijn op een selectieve doelgroep, bijvoorbeeld senioren of kinderen. Zodra de populatie van een wijk in de loop der jaren veranderd, sluiten deze voorzieningen niet meer aan bij de huidige beweegbehoeftes en worden ze daardoor niet meer gebruikt.

Je met het ontwerp en inrichting (onbewust) gezond beweeggedrag kan uitlokken?

Wetenschappelijke studies op het gebied van motorische ontwikkeling en beïnvloeding laten zien dat met een juiste omgeving een bezoeker onbewust uitgedaagd kan worden tot bepaald beweeggedrag. De kleuren, velden, vlakken, lijnen en toestellen in een Skills Garden worden op basis hiervan gekozen. Zo passen we bijvoorbeeld als eerste en enige ontwerpers in Nederland functionele asymmetrie en scaling toe in onze ontwerpen en zorgen we voor een grote variatie beweegaanleidingen (affordances) om te sporten, spelen en bewegen vanuit de Schijf van 10!. 

Hoe
veelzijdig
beweeg
jij
?

"De Skills Garden maken we samen"

Het ontwerp van een Skills Garden vraagt om maatwerk. We geloven er daarbij in dat de openbare ruimte het best tot zijn recht komt, als deze aansluit bij de wensen en behoeftes van de gebruikers nu en in de toekomst. We gaan daarom altijd samen met de opdrachtgever en stakeholders aan de slag om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen en duurzaam plan. Gedurende het proces blijven we in gesprek met bewoners en omliggende beweegaanbieders, zodat we samen het optimale resultaat bereiken. Met analyses, inspiratie-sessies, tekendagen en activatieworkshops zorgen we voor draagvlak en een plek waar iedereen trots op is!

Lichaam en geest zijn twee kanten van dezelfde medaille  Blessurepreventie is prestatieverbetering  Sporten hebben meer gemeen dan ze verschillen  Weten wat je doet is niet noodzakelijk goed  Wie geeft om software, creëert eigen hardware 

Anders denken over bewegen

Het ASM is een wetenschappelijk en praktisch onderbouwde manier van denken over bewegen, ontwikkeld door René Wormhoudt (fysiotherapeut en conditietrainer bij het Nederlands Elftal, KNVB) en Prof. dr. Geert Savelsbergh (Hoogleraar Bewegingswetenschappen op de VU Amsterdam en bijzonder lector op de Hogeschool van Amsterdam). In het ASM staat plezier, veelzijdig bewegen, fitheid en gezondheid centraal. Dit in Nederland ontwikkelde model is in 2012 gepubliceerd in een Nederlandstalig boek en krijgt nationaal en internationaal veel waardering en erkenning. Elke Skills Garden wordt door onze experts met zorg getoetst aan de vijf principes van het ASM, waardoor de nieuwste en belangrijkste (wetenschappelijke) inzichten over bewegen altijd worden toegepast. 

De Schijf van 10!

Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10!TM die bestaat uit tien grondvormen van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling voor iedereen. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! geeft inzicht in ons beweeggedrag en biedt een structuur voor beweegprogramma’s. De Schijf van 10! is universeel toepasbaar voor alle vormen van bewegen en kan daarmee een gemeenschappelijke taal zijn voor samenwerking tussen alle beweegprofessionals. De Schijf van 10! dient daarom als basis voor elke Skills Garden.

– Prinses Maxima Centrum, Utrecht

Meer ASM!

Naast onderzoek, advies en activatie vanuit het concept Skills Garden biedt het Athletic Skills Model nog veel meer verschillende oplossingen op het gebied van sporten, spelen en bewegen. Denk bijvoorbeeld aan leuke opleidingen voor beweegprofessionals in de ASM Academy. Of bekijk ons concept PLAYCE voor (ontwerpadvies voor) standaard sport- en speelvelden indoor en outdoor zoals multicourts, gymzalen, zwembaden, padelbanen, schoolpleinen, etc.. 

Wil je weten wat het Athletic Skills Model nog meer voor jouw wijk, regio, organisatie of gemeente kan betekenen?