Onze aanpak

Analyse

We onderzoeken en analyseren de omgeving en de wensen, behoeftes en mogelijkheden van nu en in de toekomst

Ontwerp

We ontwerpen een beweegvriendelijke omgeving om te sporten, spelen en bewegen voor alle leeftijden en niveaus

Activatie

We zorgen voor duurzaam en veelzijdig gebruik door middel van opleidingen, workshops en instructievideo’s op locatie

Neem contact op met een van onze experts voor hulp bij je keuze

Een Skills Garden maken we samen

Een Skills Garden in de wijk of regio komt pas echt tot zijn recht bij een goede aansluiting met de bewoners, gebruikers en omliggende organisaties. Aan de hand van onze processtappen in 3 fases kan elke Skills Garden op maat worden ontworpen voor een duurzame bijdrage aan de gezondheid, fitheid en prestaties van elke beweger. Stel samen met onze experts je eigen proces samen door het beginniveau te bepalen en te onderzoeken welke stappen belangrijk zijn voor een Skills Garden bij jou!

Fase 1
Analyse

Omgevingsanalyse

Het juiste aanbod, op de juiste plek

Met onze omgevingsanalyse zoeken we naar het beweegpotentieel van de totale openbare ruimte en combineren dit met de beschikbare, niet persoonsgebonden, data over bewoners. De omgevingsanalyse stelt een gemeente in staat om potentiële beweegplekken te identificeren en te weten welke doelgroepen daar aanwezig zijn. Dit stimuleert een brede inzetbaarheid van de openbare ruimte, voor nu en richting de toekomst.

Draagvlak creëren

De gebruikers staan centraal

Tijdens deze stap gaan we de informatie, opgehaald uit onderzoeken en analyses, bespreekbaar maken met de betrokkenen. Ook hier bieden we maatwerk en bepalen samen met de opdrachtgever welke tools we inzetten. Het uitgangspunt is het creëren van draagvlak bij de betrokkenen. Wij vinden het belangrijk om hen vanaf het begin van het proces aan te laten sluiten. Dit doen we door het voeren van individuele gesprekken en het bieden van (interactieve) informatie- en inspiratiesessies. Hoe we dit precies doen? Dat stemmen we elke keer af op het doel, de locatie en de doelgroep.

Fase 2
Ontwerp

Schetsontwerp

Wensen vertalen naar beelden

In de schetsfase vertalen we de verkregen input vanuit de analyse- en gespreksfase naar een aantal eerste schetsen. De wensen en behoeften worden hier vertaald naar beleving en aanleidingen tot bewegen. Hier krijgt de Skills Garden vorm. Er ontstaat er een Moodboard om de betrokkenen mee te nemen in het mogelijke eindresultaat. Alle ideeën worden geprioriteerd en gebundeld en zullen de basis vormen voor het een (voorlopig) ontwerp. Dit presenteren we aan opdrachtgever en betrokkenen middels een interactieve sessie. De opmerkingen, aanvullingen en feedback die hieruit voortkomen worden verwerkt in de volgende stap: een definitief ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Van ideeën naar concrete plannen

In de schetsfase vertalen we de verkregen input vanuit de analyse- en gespreksfase naar een aantal eerste schetsen. De wensen en behoeften worden hier vertaald naar beleving en aanleidingen tot bewegen. Hier krijgt de Skills Garden vorm. Er ontstaat er een Moodboard om de betrokkenen mee te nemen in het mogelijke eindresultaat. Alle ideeën worden geprioriteerd en gebundeld en zullen de basis vormen voor het een (voorlopig) ontwerp. Dit presenteren we aan opdrachtgever en betrokkenen middels een interactieve sessie. De opmerkingen, aanvullingen en feedback die hieruit voortkomen worden verwerkt in de volgende stap: een definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Het eindplaatje uitwerken tot doel

Na verwerking van eventuele opmerkingen, feedback en aanvullingen uit de interactieve sessie krijgt het ontwerp de status ‘definitief’. Het definitief ontwerp vormt de basis voor de te vervaardigen technische tekeningen.

Visualisatie

Van 2D naar 3D

Laat alle betrokkenen en geïnteresseerden de toekomstplannen zien met een geanimeerde 3D-video. In een vogelvlucht nemen we de kijker mee door het ontwerp voor een bijna levensechte ervaring. 

Uitvoeringsvoorbereiding

Elk detail in kaart

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt naar een technische tekening. De tekening omvat de informatie omtrent ligging en inrichting van de te realiseren Skills Garden. Vervolgens worden de genodigde bedrijven in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Indien nodig passen wij het ontwerp nogmaals aan. Daarna ligt er een definitief ontwerp, klaar voor de uitvoering!

Fase 3
Activatie

Workshops en opleidingen

Breng de kennis in de praktijk

De workshops en opleidingen van de ASM Academy bieden beweegprofessionals uit de omgeving de kennis en knowhow over het Athletic Skills Model. Middels theorie en praktijk leren zijn het ASM in de praktijk te brengen en het optimale rendement uit de Skills Garden te halen. 

Instructievideo's

Laat je inspireren

De korte, praktische videos laten de ASM-instructeurs en bezoekers direct zien wat er allemaal mogelijk is op de Skills Garden. Overzichtelijk georganiseerd volgens de Schijf van 10! en vrij om te delen met alle omwonenden zodat ook de ongeorganiseerde beweger geïnspireerd kan worden om veelzijdig te sporten, spelen en bewegen. 

Skills Garden App

De wegwijzer voor veelzijdig bewegen

– IN ONTWIKKELING –

Op zoek naar inspiratie voor oefenstof op de Skills Garden? Download de Skills Garden App en laat met een paar klikken een persoonlijk trainingsprogramma maken. Of zoek naar evenementen, groepslessen of workshops op locatie en schrijf je in! De trainers en buurtsportcoaches brengen de buurt in actie.