Webinar ‘Hoe creëer je een sportieve en beweegvriendelijke leefomgeving’

5 oktober 2021

10.00 – 10.05 UUR

OPENING

Door Geert Dijkstra van Acquire Publishing/Biind

Beweegvriendelijke leefomgeving is een van de kernthema’s van Biind, Acquire’s platform voor integrale vraagstukken voor de fysieke leefomgeving. Community manager Geert Dijkstra, vertelt u graag meer over de ambities, activiteiten en werkwijze én wat de waarde van Biind voor u kan zijn.

10.05 – 10.30 UUR

WAT IS HET EFFECT VAN EEN BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING?

Door Erwin van der Krabben van Radboud Universiteit Nijmegen

Erwin is als hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen deskundig op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed, grondbeleid en financiering van gebiedsontwikkeling. Erwin is namens de Radboud Universiteit onder meer betrokken bij extern gefinancierd onderzoek naar werkzame elementen van ‘gezonde en beweegvriendelijke gebiedsontwikkeling’. “Een van de nieuwe uitdagingen die voor ons ligt is om (nieuwe) wijken te (her)ontwikkelen zodanig dat mensen worden verleid om gezonde keuzes te maken. ”Hoe zorgen we ervoor dat mensen de auto (vaker) laten staan of (meer) in en om de wijk te gaan sporten bewegen? Nieuwe wijken zullen ten minste beweegvriendelijk moeten zijn, maar het ontwikkelen van beweegvriendelijke wijken is complex. Die complexiteit wordt vergroot vanwege de uitdaging bij ontwikkelaars om de businesscase sluitend te krijgen. Erwin gaat in zijn key-note in op deze nieuwe uitdagingen en geeft zijn visie op de thematiek.

10.30 – 10.55 UUR

DE WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING VAN BEWEGEN

Door Martijn Postuma van Athletic Skills Model (ASM)

Martijn Postuma projectleider bij ASM neemt de deelnemers mee in de basis van het Athletic Skills Model. Het ASM is een talentontwikkelingsmodel met een wetenschappelijke en praktisch onderbouwde visie op de ontwikkeling van bewegen van jong tot oud, voor mensen met en zonder beperking, in de topsport, breedtesport & lifestyle, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst & cultuur. Voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling is het goed om zo veel mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, spelvormen, oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier in sport en bewegen. Op alle niveaus, voor alle leeftijden!

11.05 – 11.30 UUR

BOUWSTENEN VOOR BELEID EN PRAKTIJK

Door Tommy van den Dungen en Martijn van Eck van Kragten

Tommy en Martijn laten zien hoe wetenschappelijke kennis over beweegstimulering, motorische ontwikkeling en ruimtelijke inrichting vertaald kan worden naar de praktijk. Zij leggen de link tussen de werkzame mechanismen van een beweegvriendelijke leefomgeving en de ontwikkeling van een gebied voor sport, bewegen, spelen en ontmoeten. Tommy en Martijn geven de bouwstenen voor het beleid en de praktijk aan.

11.30 – 11.55 UUR

VAN VISIE TOT REALISATIE

Door Evelien Peetsold en Wesley Deenen van gemeente Nijmegen

Evelien Peetsold en Wesley Deenen schetsen het beleid van de gemeente Nijmegen op het gebied van gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving en daarmee een beeld van de wijze waarop de gemeente hier invulling aan wil geven. Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden, zoals de ‘Urban Fit Track in Nijmegen Noord’ en de ontwikkeling van het nieuwe ‘Sportpark Koudenhoek’, geeft de gemeente inzicht in de aanpak van de projecten en de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven vanuit de ASM-visie. Daarbij wordt inzicht gegeven in de stappen die de gemeente aan het zetten is om te komen tot een beweegvriendelijke inrichting van de omgeving.
Klik afbeelding voor het programma

Deel dit bericht