Sport & Gemeenten: “Als het water aan de lippen staat, willen mensen wel luisteren”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Het Athletic Skills Model (ASM) is een talentontwikkelingsmodel met een wetenschappelijk en praktisch onderbouwde visie op de ontwikkeling van bewegen van jong tot oud: mensen met en zonder beperking in de topsport, breedtesport en lifestyle, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst & cultuur.


Uit: Sport & Gemeenten (december 2020)
Door: Hendrik Meijnders

Lees hier het origineel in PDF

Vanuit deze nieuwe visie is er ook een nieuwe kijk op sport- en speelvoorzieningen. Het Athletic Skills Model is daarin altijd leidend. De perfecte afstemming tussen deze visie op beweegprogramma’s (software) en bijpassende accommodaties (hardware) zorgt voor de optimale ontwikkeling van alle gebruikers. De sport- en beweegaccommodaties ontworpen vanuit het ASM zijn geschikt voor elke toepassing en elk budget. Er zijn twee varianten: de Skills Garden® en de PLAYCE® (waaronder de PLAYCE Sport, de PLAYCE X en PLAYCE Padel). De Skills Garden omvat het maatwerk, waarbij gekeken wordt naar een goede inpassing in een specifiek gebied. Participatie, beleving en ontmoeting staan hierbij centraal. De velden in de PLAYCE-lijn zijn standaardvelden van de bestaande speelvelden, zoals het trapveldje op de voetbal-/hockeyclub, het speelveld in de wijk of de padelbaan. Deze hebben vaste afmetingen, een vaste opzet en in principe een vaste prijs.

Nut en noodzaak van bewegen

Martijn Postuma is manager Skills Garden en PLAYCE bij de Athletic Skills Company, de sociale onderneming achter het Athletic Skills Model. Ook tijdens de coronacrisis ging het werk ‘gewoon’ door. Postuma: “We zagen twee dingen gebeuren. Het nut en de noodzaak van sport en bewegen kwam tijdens de lockdown extra naar voren en in de openbare ruimte was daar gelegenheid toe. Ik heb begrepen dat er in Almere Haven zelfs een dranghek om de Skills Garden moest worden geplaatst. Mensen hebben nu eenmaal behoefte om te bewegen en te sporten en deden dat dus ook. En ten tweede: binnen gemeenten is nu nog steeds merkbaar dat er juist meer tijd is om nieuwe trajecten te starten of lopende trajecten af te ronden. Men kon met stakeholders in gesprek, want daar was meer tijd voor dan anders.”

Een plek voor jong en oud

De Skills Garden is een op maat gemaakte omgeving die in het teken staat van stimuleren, uitdagen en plezier hebben in veelzijdig bewegen. Momenteel is Postuma actief aan het werk met de realisatie van de Skills Garden in Purmerend, Den Haag en Veendam en zijn er door het hele land allerlei ontwikkelingen rondom geïnteresseerde partijen. Van Nissewaard tot Enschede en van Groningen tot Gouda. “En elk project bekijken we anders en zit in een andere fase,” zo legt Postuma uit. “Soms komt er een verzoek bij ons binnen hoe we met elkaar een buitenruimte van vierduizend vierkante meter kunnen gaan inrichten. En in andere gevallen is er eerst nog politiek draagvlak nodig voor we kunnen starten met de uitvoering. Het gaat om publiek geld en dat moet goed overwogen worden.” De Skills Garden die in juni 2019 in Almere Haven onder grote publieke belangstelling werd geopend, wordt door velen gezien als een referentiekader. Als een omgeving die onderdeel is van wonen, werken en vrije tijd, waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Het is een sociale infrastructuur die mensen aantrekt en sociale cohesie bevordert. Een plek ook waar gedurende de hele week, de klok rond, activiteit is. Voor jong en oud, mensen met en zonder beperking. Aandacht voor de vormgeving zorgt ervoor dat het een fijne omgeving is om te verblijven en te ontmoeten.

Meer dan een mooi plaatje

Als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau treedt Kragten op als dienstverlener op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Tommy van den Dungen is al tien jaar in dienst bij het bedrijf als adviseur Skills Garden en vitale leefomgeving. “Vanuit die functie begeleid ik processen, projecten en geef ik onder meer presentaties, waarin ik geïnteresseerden vertel over de visie achter de Skills Garden. Welke maatschappelijke meerwaarde biedt een Skills Garden? Wie gebruikt het en wat is de behoefte? Er moet natuurlijk wel een aanleiding zijn om de Skills Garden aan te leggen. Zijn er in de directe omgeving scholen, buurthuizen, sportverenigingen, maar ook zorgcentra gevestigd? Wie zijn de potentiele gebruikers en zijn er mensen die actief zijn in de programmering? We willen graag onderzoeken wat er mogelijk is als je verschillende domeinen met elkaar gaat verbinden. Tenslotte is de Skills Garden pas een succes als deze optimaal gebruikt wordt door de omgeving! En wij hebben binnen ons bedrijf twintig data-analisten tot onze beschikking, die deze informatie allemaal in kaart kunnen brengen. De Skills Garden is meer dan een mooi plaatje. Er zit echt veel meer achter.”

"De Skills Garden is een sociale infrastructuur die mensen aantrekt en sociale cohesie bevordert"

De Schijf van 10!

De Skills Garden is geschikt voor veel doelgroepen: jeugd, adolescenten, volwassenen en senioren die georganiseerd of ongeorganiseerd bewegen: iedereen kan er terecht. Naast groepen vanuit scholen en sportverenigingen, kunnen ook de brandweer, politie, gezondheidscentra, buurtsportcoaches en mantelzorgers er hun trainingen of beweegprogramma’s uitvoeren. Veelzijdig bewegen is daarbij belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. De Schijf van 10! wordt altijd als basis voor de inrichting gebruikt en bestaat uit de tien grondvormen van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling voor iedereen. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! geeft inzicht in beweeggedrag en biedt een structuur voor beweegprogramma’s. De Schijf van 10! is universeel toepasbaar voor alle vormen van bewegen en kan daarmee een gemeenschappelijke taal zijn voor samenwerking tussen alle beweegprofessionals. “Het ASM krijgt steeds meer voet aan de grond in sportief Nederland, maar bereikt nu vooral nog de beweegprofessionals,” zo legt Postuma uit. “De markt was er tien jaar geleden nog niet klaar voor,” vult Van den Dungen aan. “Iedereen deed zijn eigen ding. Nu wordt er veel meer naar de leefomgeving gekeken. Obesitas, eenzaamheid, zorgkosten en bewegingsarmoede zijn termen die vrijwel dagelijks in het nieuws voorbij komen. Als het water aan de lippen staat, willen mensen wel luisteren. Daarin is op de plekken waar wij actief zijn geweest echt een verandering gaande en dat zie ik ook aan de opdrachten die we nu binnen krijgen. Wij blijven deze maatschappelijke ontwikkeling ook elders onder de aandacht brengen en mensen motiveren hier werk van te maken. Of we aan de vooravond van een revolutie staan op dat vlak? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel.”

Nationaal Sportakkoord

In 2018 is in Den Haag het Nationaal Sportakkoord ondertekend door de VSG, NOC*NSF, het Ministerie en VNG. Dit Sportakkoord geeft richting voor sport in de komende jaren in Nederland. Het Nationaal Sportakkoord omvat zes pijlers:
• inclusief sport & bewegen;
• duurzamesportinfrastructuur;
• vitalesport-enbeweegaanbieders;
• positievesportcultuur;
• vaardig in bewegen;
• topsport die inspireert.
De visie van het Athletic Skills Model is vertaald naar diverse domeinen en doelgroepen voor de ontwikkeling van het talent van iedere beweger. Optimale ontwikkeling vindt plaats waar software en hardware elkaar versterken. Het ASM heeft zodoende veel raakvlakken met het Nationaal Sportakkoord en vormt de basis voor gedifferentieerde beweegprogramma’s op alle niveaus en voor iedere beweger. Van de topsport tot de breedtesport. Van gezondheidszorg tot het bewe- gingsonderwijs. En van bewegers met en zonder beperking. Zo bouwt het ASM mee aan de toekomstbestendigheid van sport en bewegen in Nederland.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email