Landelijke opening Skills Garden Almere

Natuurlijk kende de presentatie van de eerste Skills Garden in Nederland een gelikte opening, maar na het officiële gebeuren kwam de waarde van het project in Almere pas echt tot zijn recht. De bevolking van de stad in de polder nam binnen no time in grote getalen bezit van het ASM-project. Jong en oud reed per fiets door de kuipbochten, voetbalde op de a-symmetrische voetvolleyveldjes en hing aan de rekstokken die er stonden te glimmen van nieuwigheid. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van de Skills Garden. Bewegen voor iedereen, plezier met elkaar, sociale controle, samenhang in de wijk. Het was allemaal onderdeel van de verwachting, zoals initiatiefnemer René Wormhoudt al eerder bedacht. ,,Want pas een dag voor de opening hebben we de bouwhekken weggehaald. Daar groeven de kinderen zich al als konijnen onderdoor om te spelen.” Tot vreugde van de bedenker van het ASM (Athletic Skills Model) reed er al gelijk een vrouw per scootmobiel de fraai gekleurde accommodatie op om wat oefeningen te doen. Want de Skills Garden is er ècht voor iedereen.

”Om de witte stof (verbindingen die signalen doorgeven) optimaal te laten functioneren moet iemand nieuwe en uitdagende dingen doen die moeite kosten. En daar is deze Skills Garden bij uitstek geschikt voor.”

- Erik Scherder

De 20e juni werd zodoende een gedenkwaardige dag voor Almere Haven, dat zich zeer professioneel en ambitieus toonde door het project aan te gaan. De Skills Garden is in samenwerking met de gemeente Almere en ontwerp- en ingenieursbedrijf Kragten gerealiseerd. Professor Erik Scherder en oud-topsporter Erben Wennemars, die bij de feestelijke gebeurtenis aanwezig waren, vertelden in hun lezingen over het positieve effect van uitdagend bewegen op het brein en over een andere kijk op talentontwikkeling in de sport.

De eerste van Europa

De eerste huizen van Almere, die in 1976 gebouwd werden, liggen om de innovatieve Skills Garden. De stad is bezig met het vernieuwen van haar wijk. De wethouder van Sport in Almere, Julius Lindenbergh: ,,Almere is altijd al een stad geweest waar we nieuwe dingen proberen met elkaar. De Skills Garden past hier perfect in. Iets waar we heel trots op zijn als gemeente. Er is ook geluisterd naar de diverse behoeften van bewoners, omdat we de Skills Garden hebben gemaakt voor de mensen en niet voor de gemeente. Mensen maken per slot van rekening de stad. De vrij toegankelijke Skills Garden past in ons sportbeleid om mensen te laten bewegen, want bewegen zorgt voor plezier, verbondenheid en ontwikkeling.’’ Professor Erik Scherder sprak in zijn presentatie over de effecten van bewegen op het brein. Om de witte stof (verbindingen die signalen doorgeven) optimaal te laten functioneren moet iemand nieuwe en uitdagende dingen doen die moeite kosten. ,,En daar is deze Skills Garden bij uitstek geschikt voor”, sprak de Professor van de VU Amsterdam. Erben Wennemars benaderde vanuit zijn loopbaan vooral het praktische gedeelte. Hij werd opgeleid in het aloude adagium, dat je heel hard sportspecifiek moet trainen om de top te halen. Maar al tijdens zijn loopbaan voelde hij aan, dat het allemaal niet helemaal optimaal was wat hij deed. En dus werd aan de hand van zijn presentatie duidelijk, dat de puzzelstukjes van het ASM langzaam maar zeker ook allemaal op zijn plaats vallen bij de sprinter uit Dalfsen.

”Wij zijn als organisatie betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Skills Garden. Iedere gemeente heeft mensen met een handicap. Dit zijn ook potentiële bewegers die op hun eigen manier kunnen bewegen. Het VN-verdrag handicap roept gemeente op om rekening te houden met ‘inclusiviteit’ voor alle gebruikers valide en minder-valide. Deze Skills Garden is met haar brede paden en harde ondergronden hier een goed voorbeeld van en zet een stap in de goede richting. Het nodigt echt uit om te gaan bewegen.”

- Petra Booij
Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Speel, sport en beweeg!

De Skills Garden is een op maat gemaakte multifunctionele leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, sporten, samenzijn, beleven en participeren. De openbare beweegvoorziening is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde visie van het Athletic Skills Model. Diverse doelgroepen en domeinen kunnen elkaar hier ontmoeten en tegelijkertijd sporten, revalideren, ontspannen, trainen en spelen. Er is aandacht voor bewegers met een rolstoel, rollator of scootmobiel, en er is aandacht voor visueel beperkte bewegers. Geen aparte speelplekken voor de verschillende doelgroepen, maar een geïntegreerde plek voor iedereen. Het ASM streeft naar het verbinden van diverse domeinen met elkaar.

Met de implementatie van de Skills Garden heeft de gemeente Almere het mogelijk gemaakt om voor de buurtbewoners, sportverenigingen, scholen, sportbonden en gezondheidsinstellingen een aanpak te bieden voor een gezonde en vitale leefstijl en maakt het bovendien duurzaam gebruik van een beweegaccommodatie. Voor de sportschool, brandweer en politie bestaat de mogelijkheid om op de Skills Garden via buitenprogramma`s beroepsmatig fit te blijven. Senioren kunnen bijeenkomen voor bijvoorbeeld balanstraining of om samen met kinderen te spelen en het onderwijs kan hier gymlessen aanbieden.

Op deze universele accommodatie staan de grondvormen van bewegen centraal, zoals bijvoorbeeld: balanceren, steunen, hangen, gooien, schieten, klimmen, zwaaien of bewegen op muziek. Via deze grondvormen kunnen belangrijke voorwaarden om fit te worden en te blijven zoals: Kracht, snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen en behendigheid, worden geoefend. De Skills Garden probeert met haar kleuren, vormen, inrichting en diverse ondergronden uitdagend en verleidelijk te zijn voor elke beweger. De beweger wordt zo (on)bewust gestimuleerd om zich veelzijdig, creatief en met plezier te ontwikkelen via sport-, spel- en oefenvormen.

”Op de powerhill zaten een aantal pubermeiden te lunchen met elkaar. Verderop zat een man een boek te lezen op een bankje, er waren ontzettend veel kids bezig met stepjes en fietsjes bezig op de pump track en er was een grote groep aan het voetballen. Dit staat voor mij symbool voor hoe de Skills Garden gebruikt moet worden en hoe die uiteindelijk ook is bedacht.”

- Martijn Postuma
Manager Almere Kenniscentrum Talent (AKT)

Geen stanaard veldje

Martijn Postuma, werkzaam bij de de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur van Almere, was nauw betrokken bij de realisatie van de Skills Garden. ,,Op een gegeven moment kwam er een vraagstuk voorbij dat Almere Haven zijn sporthal ging vervangen. De sporthal werd 180 graden gedraaid, waardoor er een oude play-ground over bleef. Wat moest er met deze play-ground worden gedaan? Aangezien we ons verhaal over het AKT en het ASM al meerdere malen hadden verteld, ontstond het idee om hier een Skills Garden te maken in plaats van een ‘standaard veldje’. Een projectgroep, die bestond uit de gemeente Almere, een aantal betrokken inwoners en het ASM, werd gevormd. We hebben de inwoners toen duidelijk verteld welke visie er achter de Skills Garden zit. Als gemeente vinden we het belangrijk om te weten waar de doelgroepen behoefte aan hebben. Daarom zijn de inwoners, met hun ideeën, wensen en randvoorwaarden, meerdere malen betrokken geweest in dit proces. Aan René hebben we gevraagd alle input uit de wijk en de visie van het ASM te verwerken in één ontwerp. In juli 2017 zijn we nogmaals langsgegaan met de ontwerptekeningen van het ASM, waarin alle betrokkenen enthousiast waren over het ontwerp van de Skills Garden.’’

Deel dit bericht