AKT Magazine 16/17 Erwin Duits; Buurtsportcoach Almere Haven

“Het is belangrijk dat mensen de meerwaarde inzien van het gebruik van de Skills Garden in Almere Haven. In dit stadsdeel zijn de inwoners gemiddeld ouder. Ze hebben iets meer zorg nodig en alles moet wel een beetje voorgeschoteld worden. Veelzijdig bewegen helpt hen langer gezond te leven.”

Aan het woord is Erwin Duits, voormalig combinatie­ functionaris Balsport en sinds 1 februari 2019 buurtsport­ coach in Almere Haven. Op maandagochtend begeleid hij ouderen met bewegen op muziek, badminton en tafelten­nis. Ook jongeren laat hij ervaren dat er meer sporten zijn dan ze al kennen. In de Skills Garden komen vooral basis­ schoolkinderen; later op de ochtend komen de ouderen voor tafeltennis en jeu­de­boules en ’s middags de vol­wassen, vaak ouders of grootouders met hun (klein)kin­deren. Jongeren komen er ’s middags en ’s avonds veelal voetballen en hangen met vrienden.


Dit artikel is gepubliceerd in het AKT Magazine voor het 5-jarig jubileum van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Op 14 februari nam wethouder Sport Julius Lindenbergh het eerste AKT Magazine in ontvangst. Hierin blikt het AKT samen met partners terug op wat er de afgelopen vijf jaar samen gerealiseerd is.
Foto’s: Fred Rotgans en Anita Riemersma

Bekijk hier het hele AKT Magazine met alle interviews

Voor hij in de sport aan de slag ging, werkte Duits in de zorg. “Ik doe nog steeds dingen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport­ of cultuurlessen. Er komen veel aanvragen uit Haven. Met die steun kunnen ze bijvoorbeeld hun A­ diploma zwemmen halen, gitaarlessen volgen en sporten. Het belang daarvan is groter dan we denken.”
Duits brengt mensen in contact met sport en bewegen en ondersteunt inwoners en verenigingen met initiatieven in Haven. Elke dinsdag en vrijdag zorgt hij met de assis­tent­buurtsportcoach voor georganiseerde activiteiten in de Skills Garden. Studenten van het MBO College Poort die de module Athletic Skills Model (ASM) volgen, lopen stage bij hen en bieden de activiteiten aan. “Met minder weer zijn er circa 30 kinderen, met mooi weer rond de 100 en in de vakanties wel meer dan 150.” Leerlingen van mid­ delbareschool De Meergronden maken ook veel gebruik van de Skills Garden. “Vooral in de pauze. Na schooltijd iets minder, want dan zijn ze druk met andere dingen.”

Sportcultuur

Of ze nu oud of jong zijn: “Als wij het aanbieden, gaan ze ook andere sporten doen, zoals frisbeeën en handballen. Dat zijn sporten die ze zelf niet zo snel zouden kiezen. Dat komt deels omdat ze de materialen niet hebben en omdat het niet in ze opkomt; het zit minder in onze sportcultuur. Tennis en volleybal zijn wel grote sporten, maar dat doen mensen meer in verenigingsverband. Ze zijn er niet mee opgeroeid als vrije buitensport. Ouders, broers, zussen of vrienden zijn hun voorbeeld. Misschien voelen ze de druk om mee te voetballen als iedereen het doet. Wij willen ze in aanraking brengen met andere sporten.”

Zelf voetbalt hij en ja: “Mijn zoon en dochter zitten nu ook op voetbal… Niet omdat ik dat gezegd heb, maar omdat ze het leuk vinden. Ik ben voorstander van teamsporten; samen spelen, rekening houden met anderen. Breed leren bewegen, daar dragen wij aan bij door heel gedifferenti­eerd sporten aan te bieden. Als we voetballen in de Skills Garden, doen we dat bijvoorbeeld in tweetallen, met één been aan elkaar gebonden, of met een hele grote bal.”

Inclusief sporten

Hij ontplooit zelf allerlei activiteiten, vaak vanuit de vraag van een specifieke groep, bijvoorbeeld sportactiviteiten voor meiden die lekker onderling willen sporten. Dat kan volleybal of hockey zijn, maar ook voetbal. “We wil­len vooral iedereen inclusief laten sporten, maar soms werkt het beter om mensen in hun eigen groepen te laten sporten, als we ze daarmee maar aan het sporten krij­gen.” Daarnaast organiseert hij sportdagen voor scholen en clinics met combinatiefunctionarissen, werkt samen met basisscholen en kinderopbouwwerkers van de Brede School. Zij maken ook gebruik van de Skills Garden, net als een aantal bootcampclubs.

Trigger

Plannen te over.“We zijn in juni 2019 begonnen en kunnen niet alles realiseren in zo’n korte tijd. Op 27 maart 2020 openen we een watertappunt in de Skills Garden. Daar kunnen we meteen weer allerlei leuke activiteiten aan koppelen. En voorafgaand aan de Koningsspelen wil ik voor het jaar 2021 de Havenspelen organiseren. Zo krijg je er veel kinderen naartoe. De Skills Garden straalt energie, plezier en creativiteit uit.” Net als Erwin Duits zelf. “Dit is voor mij een belangrijke plek: als je van sport houdt, dan ga je nog meer van sport houden. Houd je niet van sport, dan raak je in elk geval getriggerd door wat er allemaal is.”

Hangjongeren

In 2020 wil hij het fietsverkeersexamen in de Skills Garden laten starten, met vooraf bewegen voor de deelnemers. “De uitdaging is om nog meer verenigingen gebruik te la­ten maken van de Skills Garden. Ze vragen vaak: ‘Is het beschikbaar?’ Ja. ‘Kunnen we het reserveren?’ Nee, de Skills Garden is van iedereen, en groepen zijn van harte welkom. ‘Hangt er geen hangjeugd?’ Soms, maar ik heb liever dat ze hier zitten en een balletje trappen dan dat ze in het centrum rondhangen. Zorg dat ze het gaan gebrui­ken, geef ze eigenaarschap. Zo voorkom je dat ze rotzooi achterlaten.”
“Je zult mensen moeten blijven informeren. Het is heel prettig dat de lijntjes in Haven kort zijn. De gemeen­te, sporthalbeheer, kinder­-, jongeren­- en ouderenwerk, woonzorg, scholen en vakleerkrachten zijn zeer bena­derbaar. Dat maakt dat ik goed mijn werk kan doen. Er is geen dag dat ik niet met plezier naar mijn werk ga. Ik ben graag bezig met sporten en kinderen. Als de bewoners blij zijn, ben ik dat ook.”

Deel dit bericht