Waar kunnen we je mee helpen?

Met het insturen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacyverklaring

* verplicht

Of neem direct contact met ons op

Martijn Postuma (Athletic Skills Company)
martijn@skillsgarden.nl / martijnpostuma@athleticskillsmodel.nl

Tommy van den Dungen (Kragten)
tommy@skillsgarden.nl / tvdd@kragten.nl 

Over ons

Athletic Skills Company

De Athletic Skills Company is de landelijke organisatie achter het in Nederland ontwikkelde Athletic Skills Model®, de Schijf van 10!TM, de ASM Academy, de ASM GroeiberekeningTM, en de concepten PLAYCE® en Skills Garden®. Daarnaast staat de Athletic Skills Company aan de basis van de Motor Quotiënt Skills Track (MQST) dat samen met de Haagse Hogeschool en de VU Amsterdam is onderzocht en doorontwikkeld tot de MQ Scan, ontwikkeld het programma’s voor het initiatief OldStars van het Nationaal Ouderenfonds en is tot slot de bedenker van de ASM REV3RSE® en ASM Adaptaball®.

De Athletic Skills Company is een sociale onderneming met als doel het bestrijden van beweegarmoede onder jeugd en volwassenen als gevolg van te weinig en/of te eenzijdig bewegen en het bijdragen aan de gezondheid, fitheid en prestaties van elke beweger. Dit doen we door een nieuwe kijk op (de ontwikkeling van) bewegen, het Athletic Skills Model, te introduceren in de sportinfrastructuur van Nederland, om daarmee in de haarvaten van de maatschappij een duurzame en kwalitatieve bijdrage te leveren in de uitvoering en ontwikkeling van sport-, speel- en beweegbeleid. We hechten hierbij veel waarde aan het onderzoek doen naar – en het inzetten van objectieve wetenschappelijke kennis uit binnen- en buitenland en vertalen deze naar praktische op maat gemaakte interventies.

De belangrijkste taak van de organisatie is de ontwikkeling en overdracht van kennis over het ASM en het ontwikkelen van innovaties die worden overgedragen aan de bestaande markt. De Athletic Skills Company opereert zonder externe financiering en fondsenwerving en is daarmee (financieel) zelfvoorzienend.

Kragten

Als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau treedt Kragten op als dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. De integrale aanpak is kenmerkend voor Kragten; een multidimensionale organisatie, zoals de cirkels symboliseren.

Wij geloven dat een duurzaam vertrouwen in onze klanten en onze medewerkers alsmede de kracht van onze kennisrijke organisatie leidt tot een optimale bijdrage aan de uitgebalanceerde inrichting en instandhouding van onze leefomgeving. Samen creëren we een fijne samenleving.

De eigendomsstructuur van onze organisatie is te omschrijven als een volledige financiële werknemersparticipatie. Dit betekent dat alle aandelen van Kragten in handen zijn van medewerkers en management van het bedrijf. In onze visie past dit uitstekend bij een kennisintensieve organisatie zoals Kragten is. Het stimuleert betrokkenheid en ondernemerschap bij de medewerkers en draagt op die manier bij aan de continuïteit van het bureau.

Onze kernwaarden komen vanzelfsprekend ook terug in onze werkzaamheden. Als kennisintensieve netwerkorganisatie organiseren wij ons rondom de klantvraag. Onze visie is gericht op het creëren van toekomstbestendige steden en gebieden met meerwaarde voor de eindgebruiker. Hierbij zien we een analogie met ecologische systemen, die zichzelf verbeteren en het adaptieve vermogen hebben om in te spelen op ingrijpende veranderingen. We maken plekken met verbindingen tussen gebouwen, de buitenruimte en brengen functionaliteiten bij elkaar. Om dat te bewerkstelligen brengen we verschillende disciplines bij elkaar, zowel vanuit onze eigen organisatie als binnen onze opdrachtgevers en hun samenwerkingspartners. We werken voor alle partijen in de keten en staan dicht bij de eindgebruikers.