Athletic Skills Model

"Een nieuwe manier van denken over bewegen voor de topsport, breedtesport, gezondheidszorg en het bewegingsonderwijs"

Met het ASM als kapstok kunnen de domeinen welzijn/zorg, sport, onderwijs en de openbare ruimte met elkaar worden verbonden. René Wormhoudt, één van de grondleggers van het ASM, ontwikkelde zijn visie ook bij de jeugdopleiding van Ajax. Het ASM-model is inmiddels een beproefde methode voor talentontwikkeling in de topsport. De andere kijk op bewegen wordt daarbij steeds vaker toegepast in de breedtesport.

Meer informatie

Een belangrijk onderdeel van het Athletic Skills Model is dat kinderen eerst plezier krijgen in bewegen voor ze zich verder specialiseren. Zo krijgen ze een brede motorische basis om een leven lang in beweging te blijven. Het ASM is daarmee ook goed toepasbaar in de openbare ruimte. Het gaat bij het Athletic Skills Model om de kwaliteit van bewegen. Het gaat niet om één sport, maar om de ontwikkeling van skills. Het ASM hanteert daarbij tien grondvormen van bewegen waaronder klimmen, balanceren, gooien, springen en lopen. Bij het inrichten van de Skills Garden krijgen deze grondvormen een plek.


Rene Wormhoudt