Onze aanpak

Een Skills Garden maken we samen

Een Skills Garden in de wijk of regio komt pas echt tot zijn recht bij een goede aansluiting met de bewoners, gebruikers en omliggende organisaties. Aan de hand van onze 8 processtappen in 3 fases kan elke Skills Garden op maat worden ontworpen voor een duurzame bijdrage aan de gezondheid, fitheid en prestaties van elke beweger. Stel samen met onze experts je eigen proces samen door het beginniveau te bepalen en te onderzoeken welke stappen belangrijk zijn voor een Skills Garden bij jou!

Fase 1
Onderzoek en analyse

Omgevingsanalyse

Het juiste aanbod, op de juiste plek.

Met onze omgevingsanalyse zoeken we naar het beweegpotentieel van de totale openbare ruimte en combineren dit met de beschikbare, niet persoonsgebonden, data over bewoners. De omgevingsanalyse stelt een gemeente in staat om potentiële beweegplekken te identificeren en te weten welke doelgroepen daar aanwezig zijn. Dit stimuleert een brede inzetbaarheid van de openbare ruimte, voor nu en richting de toekomst.

Draagvlak

De gebruikers staan centraal.

Tijdens deze tweede stap gaan we de informatie, opgehaald uit stap 1, bespreekbaar maken met de betrokkenen. Ook hier bieden we maatwerk en bepalen samen met de opdrachtgever welke tools we inzetten. Het uitgangspunt is het creëren van draagvlak bij de betrokkenen. Wij vinden het belangrijk om hen vanaf het begin van het proces aan te laten sluiten. Dit doen we door het voeren van individuele gesprekken en het bieden van (interactieve) informatie- en inspiratiesessies. Hoe we dit precies doen? Dat stemmen we elke keer af op het doel, de locatie en de doelgroep.

Afbeeldingen fase 1

Fase 2
Ontwerp en voorbereiding

Schetsontwerp

Wensen vertalen naar beelden

In de schetsfase vertalen we de verkregen input vanuit de analyse- en gespreksfase naar een aantal eerste schetsen. De wensen en behoeften worden hier vertaald naar beleving en aanleidingen tot bewegen. Hier krijgt de Skills Garden vorm. Er ontstaat er een Moodboard om de betrokkenen mee te nemen in het mogelijke eindresultaat. Alle ideeën worden geprioriteerd en gebundeld en zullen de basis vormen voor het een (voorlopig) ontwerp. Dit presenteren we aan opdrachtgever en betrokkenen middels een interactieve sessie. De opmerkingen, aanvullingen en feedback die hieruit voortkomen worden verwerkt in de volgende stap: een definitief ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Van ideeën naar concrete plannen

In de schetsfase vertalen we de verkregen input vanuit de analyse- en gespreksfase naar een aantal eerste schetsen. De wensen en behoeften worden hier vertaald naar beleving en aanleidingen tot bewegen. Hier krijgt de Skills Garden vorm. Er ontstaat er een Moodboard om de betrokkenen mee te nemen in het mogelijke eindresultaat. Alle ideeën worden geprioriteerd en gebundeld en zullen de basis vormen voor het een (voorlopig) ontwerp. Dit presenteren we aan opdrachtgever en betrokkenen middels een interactieve sessie. De opmerkingen, aanvullingen en feedback die hieruit voortkomen worden verwerkt in de volgende stap: een definitief ontwerp.

Definitief ontwerp

Het eindplaatje uitwerken tot doel

Na verwerking van eventuele opmerkingen, feedback en aanvullingen uit de interactieve sessie krijgt het ontwerp de status ‘definitief’. Het definitief ontwerp vormt de basis voor de te vervaardigen technische tekeningen.

Fase 3
Uitvoering en borging

Uitvoeringsvoorbereiding

Elk detail in kaart.

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt naar een technische tekening. De tekening omvat de informatie omtrent ligging en inrichting van de te realiseren Skills Garden. Vervolgens worden de genodigde bedrijven in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Indien nodig passen wij het ontwerp nogmaals aan. Daarna ligt er een definitief ontwerp, klaar voor de uitvoering!